רכזי מחלקות
מחלקה טלפון
ספורט ונוער 08-8585871
פנאי וקהילה 08-8509726
תרבות 08-8601374
חינוך משלים 08-8509791
בריכה 08-8657602