קטי דהרי
מנהלת מחלקת נוער
052-6733862

חזון המחלקה-

מחלקת הנוער של המועצה האזורית באר טוביה פועלת להעשרה ערכית וטיפוח מנהיגות של בני הנוער ביישובי המועצה תוך פיתוח ובניית תשתיות חינוכיות נרחבות, דוגמא אישית, העצמת כלל בני הנוער דרך תנועות הנוער ומסגרות שיתופיות אחרות במטרה להעצים כל אחד ואחת מבני הנוער, לחזק את הקשר והשייכות של הנוער לקהילה אליה הוא שייך ולאפשר לבני הנוער חוויות חינוכיות תוך הנאה ויוזמה.

פעילויות הנוער מושתתות על ערכי כבוד, רעות, מעורבות, מנהיגות, אהבת הארץ, אחריות, סבלנות וקבלת השונה, תוך יישום ערכי תנועות הנוער וזיקה להתיישבות העובדת.

ביישובי המועצה פועלות שלוש תנועות נוער: בני המושבים, האיחוד החקלאי והשומר הצעיר.

עבודת המחלקה נעשית מול רכזי הנוער בכל יישוב ובשיתוף עם ועדות הנוער ביישובים.

המחלקה עובדת בשיתוף ובתיאום עם מוסדות החינוך במועצה, מחלקת החינוך, שירותי הרווחה והפסיכולוגיה ושאר הגורמים במועצה אשר תומכים ושותפים לעשייה למען הנוער. לרשות המועצה צוות ״גרעין עודד״ הפעילים בכל היישובים ומסייעים לצוות ההדרכה ולרכזים בפעילות השוטפת.